Het Festival

Het Zingevingsfestival bestaat sinds 2005 en is een initiatief van de dienst Geestelijke Verzorging en het team activiteitenbegeleiding van GGZ Drenthe. Zij zochten samen naar een manier om de eigenwaarde en het herstel van cliënten te bevorderen, zodat zij weer mee kunnen doen aan het ‘normale’ maatschappelijke leven. Er werd een festival bedacht waarbij cliënten aan diverse kijk, doe en luisteractiviteiten konden deelnemen (actief en passief). Het festival kreeg de naam ‘Zingevingsfestival’ en was een groot succes, waardoor er werd besloten om het jaarlijks te laten terugkomen.

Vanaf 2016 is het Zingevingsfestival een zelfstandige stichting geworden die samen met een groot aantal betrokken vrijwilligers het evenement organiseert. De stichting is hiermee verantwoordelijk voor de gehele organisatie van het evenement en heeft ten doel: het jaarlijks organiseren van een festival met de naam ‘kom op verhaal’ met en voor kwetsbare mensen en hun omgeving, welk festival een bijdrage levert aan herstel en zingeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting wordt geleid door een onbezoldigd bestuur. De bestuursleden zijn:
• Arnoud van der Mheen – voorzitter
• Margreet van der Meer – secretaris
• Willemijn Kemp – penningmeester
• Stefan ter Horst – algemeen lid
• Johan van Dijk – algemeen lid


Recente reacties

    Archief

    Categorieën

    • Geen categorieën