Wat is het Zingevingsfestival?

Het Zingevingsfestival is een dag vol activiteiten georganiseerd voor en ook mede door mensen met een psychische kwetsbare achtergrond, mantelzorgers en (zorg)begeleiders. De nadruk van dit festival ligt op de onderlinge ontmoeting, zingeving in de breedste zin van het woord en bovenal je zelf kunnen zijn. Een dagje genieten en de waan van alle dag loslaten, door onder andere te genieten van workshops, theater, muziek en sport.

Achtergrond

Sinds 2006 wordt het jaarlijks terugkerende Zingevingfestival voor en door psychische kwetsbare mensen georganiseerd door de stichting Kom op verhaal. Het idee voor het organiseren van dit festival ontstond bij de dienst Geestelijke Verzorging van GGZ Drenthe. Zij wilden de talenten van psychiatrisch kwetsbare mensen voor het voetlicht brengen en delen met anderen. Bovendien waren er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid weinig mogelijkheden voor vermaak en een dagje uit.

De 1e keer, in juni 2006, werd een groot succes dus kreeg het festival een vervolg. Sindsdien is het festival uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend festival met meer dan 1.000 bezoekers uit de drie noordelijke provincies en uitgegroeid tot een samenwerking met zorgpartners Verslavingszorg Noord Nederland en Cosis

Sinds 2016 is het festival ondergebracht bij de stichting Kom op Verhaal. Daarmee heeft het een zelfstandige positie en verantwoordelijkheid gekregen. En de mogelijkheid om het Zingevingsfestival van Kom op Verhaal nog breder onder de aandacht van de samenleving te brengen. Doel van de stichting zoals ook omschreven in de oprichtingsakte:

‘Het jaarlijks organiseren van een festival met de naam: Kom op verhaal’ met en voor kwetsbare mensen en hun omgeving, welk festival een bijdrage levert aan herstel en zingeving en voort al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ 

Het bestuur van het festival bestaat uit de volgende leden en zij verrichten de taken voor de stichting onbezoldigd:

– Voorzitter: Arnoud van der Mheen
– Penningmeester: Bert Bokma
– Secretaris: Magda Hengeveld
– Stefan ter Horst
– Harriët Wetering